Österport!

I fem härliga veckor har jag fått skriva med eleverna på Österportskolan i Malmö, åk F till 5. Och vilka veckor! Vilka berättelser! Vilka dikter! Det har varit fantastiskt, och jag jag måste tacka både elever och lärare 🙂